آگهی استخدام کارمند فروش جهت دفتر دکوراسیون شکوفه

استخدام کارمند فروش جهت دفتر دکوراسیون شکوفه

1398-02-06

استخدام کارمند فروش با فن بیان قوی و با روابط عمومی بالا جهت دفتر دکوراسیون شکوفه با مزایای مکفی.

استخدام کارمند فروش با فن بیان قوی و با روابط عمومی بالا جهت دفتر دکوراسیون شکوفه با مزایای مکفی.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی