آگهی استخدام فروشنده جهت کار در مغازه کیف و کفش معتبر

استخدام فروشنده جهت کار در مغازه کیف و کفش معتبر

1398-02-06

استخدام فروشنده با روابط عمومی بالا و مسئولیت پذیر جهت مغازه کیف و کفش معتبر متقاضیان برای هماهنگی و مصاحبه حضوری با ما تماس بگیرید.

استخدام فروشنده با روابط عمومی بالا و مسئولیت پذیر جهت مغازه کیف و کفش معتبر متقاضیان برای هماهنگی و مصاحبه حضوری با ما تماس بگیرید.

تهران نظام آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی