آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی

1398-02-06

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی با حقوق وزارت کار در محدوده صادقیه

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی با حقوق وزارت کار در محدوده صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی