آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1398-02-06

استخدام تعدادی پیک موتوری با ظاهری منظم جهت کار در مطبخ با درآمدی مکفی

استخدام تعدادی پیک موتوری با ظاهری منظم جهت کار در مطبخ با درآمدی مکفی

کرج مهرشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی