آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی سیلور تولز

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی سیلور تولز

1398-02-06

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی سیلور تولز با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق تا 1/500 م

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی سیلور تولز با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق تا 1/500 م

تهران حسن آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی