آگهی استخدام نظافتچی خانم کار در سالن زیبایی

استخدام نظافتچی خانم کار در سالن زیبایی

1397-08-01

استخدام نظافتچی خانم کار در سالن زیبایی واقع در میرداماد به یک خانم جهت امور نظافتی با سابقه کار نیازمند است

استخدام نظافتچی خانم کار در سالن زیبایی واقع در میرداماد به یک خانم جهت امور نظافتی با سابقه کار نیازمند است

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی