آگهی استخدام راننده جرثقیل

استخدام راننده جرثقیل

1398-02-06

استخدام تعدادی راننده جرثقیل جهت همکاری با درآمدی مکفی و محیطی دوستانه

استخدام تعدادی راننده جرثقیل جهت همکاری با درآمدی مکفی و محیطی دوستانه

تهران افسریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی