آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

1398-02-05

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری با محیطی منظم و زنگ خور خوب

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری با محیطی منظم و زنگ خور خوب

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی