آگهی استخدام کارمند خانم در نمایندگی سایپا

استخدام کارمند خانم در نمایندگی سایپا

1398-02-06

استخدام کارمند خانم در نمایندگی سایپا با حقوق مکفی در محدوده صادقیه

استخدام کارمند خانم در نمایندگی سایپا با حقوق مکفی در محدوده صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی