آگهی استخدام خانم جهت امور منزل

استخدام خانم جهت امور منزل

1397-08-01

استخدام خانم جهت امور منزل خانم خاندار دست پخت خوب با ساعت کار ۱۰صبح تا ۶ یا ۹صبح تا ۵ ترجیحا ساکن غرب تهران

استخدام خانم جهت امور منزل خانم خاندار دست پخت خوب با ساعت کار ۱۰صبح تا ۶ یا ۹صبح تا ۵ ترجیحا ساکن غرب تهران

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی