آگهی استخدام راننده جهت کار در تاکسی تلفنی

استخدام راننده جهت کار در تاکسی تلفنی

1398-02-05

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی تلفنی با محیطی دوستانه و درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی تلفنی با محیطی دوستانه و درآمد خوب

شیراز ارم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی