آگهی استخدام منشی خانم در شرکت وارد کننده و تولید کننده

استخدام منشی خانم در شرکت وارد کننده و تولید کننده

1398-02-05

استخدام منشی خانم در شرکت وارد کننده و تولید کننده با ظاهر مناسب و حقوق مکفی در محدوده میدان ولیعصر

استخدام منشی خانم در شرکت وارد کننده و تولید کننده با ظاهر مناسب و حقوق مکفی در محدوده میدان ولیعصر

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی