آگهی استخدام منشی آقا در باشگاه بدنسازی

استخدام منشی آقا در باشگاه بدنسازی

1398-02-05

استخدام منشی آقا در باشگاه بدنسازی با ساعت کار 14/30 الی 23 در محدوده مسعودیه

استخدام منشی آقا در باشگاه بدنسازی با ساعت کار 14/30 الی 23 در محدوده مسعودیه

تهران مسعودیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی