آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1398-02-05

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ظاهر مناسب و امروزی خوش برخورد و وقت شناس

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ظاهر مناسب و امروزی خوش برخورد و وقت شناس

تهران شهر قدس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی