آگهی استخدام گوینده انگلیسی در موسسه هنری

استخدام گوینده انگلیسی در موسسه هنری

1398-02-05

استخدام گوینده انگلیسی در موسسه هنری. با لحجه آمریکایی یا بریتیش برای پادکست و یوتیوب.نمونه کار و حداقل دستمزد ساعتی به تلگرام ارسال شود

استخدام گوینده انگلیسی در موسسه هنری. با لحجه آمریکایی یا بریتیش برای پادکست و یوتیوب.نمونه کار و حداقل دستمزد ساعتی به تلگرام ارسال شود

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی