آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی

1398-02-05

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی با ساعت کار 18 الی 22 با حقوق ثابت

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی با ساعت کار 18 الی 22 با حقوق ثابت

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی