آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی

1398-02-05

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی با ساعت کار 10 الی 17 و حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی با ساعت کار 10 الی 17 و حقوق توافقی

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی