آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز

1398-02-05

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق 1/500 م

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق 1/500 م

تهران شاد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی