آگهی استخدام منشی خانم در یک مجموعه فعال در حوزه خدمات مالی و اداری

استخدام منشی خانم در یک مجموعه فعال در حوزه خدمات مالی و اداری

1398-02-05

استخدام منشی خانم در یک مجموعه فعال در حوزه خدمات مالی و اداری به صورت تمام وقت در محدوده صادقیه

استخدام منشی خانم در یک مجموعه فعال در حوزه خدمات مالی و اداری به صورت تمام وقت در محدوده صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی