آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت فعال

استخدام منشی خانم در یک شرکت فعال

1398-02-05

استخدام منشی خانم در یک شرکت فعال با ساعت کار 8 الی 18 و حقوق 1/200 م

استخدام منشی خانم در یک شرکت فعال با ساعت کار 8 الی 18 و حقوق 1/200 م

تهران امام حسین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی