آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1398-02-05

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و آراسته

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و آراسته

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی