آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-08-01

استخدام منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن و تولید محتوی برای سایت روزهای شنبه و یکشنبه و دوشنبه با حقوق 600 تومان

استخدام منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن و تولید محتوی برای سایت روزهای شنبه و یکشنبه و دوشنبه با حقوق 600 تومان

قم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی