آگهی استخدام بافت کار ماهر مو در آرایشگاه

استخدام بافت کار ماهر مو در آرایشگاه

1398-02-05

استخدام بافت کار ماهر مو در آرایشگاه با محیط صمیمی و دوستانه . درصدی یا اجاره

استخدام بافت کار ماهر مو در آرایشگاه با محیط صمیمی و دوستانه . درصدی یا اجاره

تهران تهرانسر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی