آگهی استخدام تکنسین اتاق عمل در بیمارستان

استخدام تکنسین اتاق عمل در بیمارستان

1398-02-05

استخدام تکنسین اتاق عمل در بیمارستان (خانم مجرد). حتما آشنا به کلیه امور مربوطه

استخدام تکنسین اتاق عمل در بیمارستان (خانم مجرد). حتما آشنا به کلیه امور مربوطه

خرم‌ آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی