آگهی استخدام منشی خانم در دفتر حمل و نقل

استخدام منشی خانم در دفتر حمل و نقل

1398-02-05

استخدام منشی خانم در دفتر حمل و نقل با ساعت کار 8/30 الی 18 در محدوده بهارستان

استخدام منشی خانم در دفتر حمل و نقل با ساعت کار 8/30 الی 18 در محدوده بهارستان

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی