آگهی استخدام بازاریاب وب سایت

استخدام بازاریاب وب سایت

1397-08-01

استخدام بازاریاب وب سایت جذب پروژه های طراحی وب سایت و اپلیکیشن نحوه پرداخت حقوق به صورت پورسانت و معادل 20 درصد مبلغ پروژه می باشد.

استخدام بازاریاب وب سایت جذب پروژه های طراحی وب سایت و اپلیکیشن نحوه پرداخت حقوق به صورت پورسانت و معادل 20 درصد مبلغ پروژه می باشد.

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی