آگهی استخدام بازاریاب خانم

استخدام بازاریاب خانم

1397-08-01

استخدام بازاریاب خانم با حقوق مناسب ماهیانه 3 م به همراه پورسانت 5الی 6 ساعت کار

استخدام بازاریاب خانم با حقوق مناسب ماهیانه 3 م به همراه پورسانت 5الی 6 ساعت کار

قم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی