آگهی استخدام کارمند متخصص شبکه در شرکت معتبر

استخدام کارمند متخصص شبکه در شرکت معتبر

1398-02-04

استخدام کارمند متخصص شبکه در شرکت معتبر. مسلط به پسیو و کابل کشی...متقاضیان رزومه خود را به واتسپ ارسال کنند

استخدام کارمند متخصص شبکه در شرکت معتبر. مسلط به پسیو و کابل کشی...متقاضیان رزومه خود را به واتسپ ارسال کنند

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی