آگهی استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس باختر

استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس باختر

1398-02-04

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی سرویس باختر با درآمد بالا و زنگ خور عالی

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی سرویس باختر با درآمد بالا و زنگ خور عالی

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی