آگهی استخدام گرافیست خانم در موسسه مجاز

استخدام گرافیست خانم در موسسه مجاز

1398-02-04

استخدام گرافیست خانم در موسسه مجاز به صورت تمام وقت برای کارهای ساده گرافیکی در زمینه تبلیغات پوشاک

استخدام گرافیست خانم در موسسه مجاز به صورت تمام وقت برای کارهای ساده گرافیکی در زمینه تبلیغات پوشاک

تهران کوی بیمه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی