آگهی استخدام راننده با خودرو

استخدام راننده با خودرو

1398-02-04

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار درتاکسی تلفنی با محیطی دوستانه و سالم

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار درتاکسی تلفنی با محیطی دوستانه و سالم

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی