آگهی استخدام خواننده در رستوران

استخدام خواننده در رستوران

1398-02-04

استخدام خواننده بسیار حرفه ای در رستوران در محدوده کیانپارس. تماس از 17 تا 24

استخدام خواننده بسیار حرفه ای در رستوران در محدوده کیانپارس. تماس از 17 تا 24

اهواز کیانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی