آگهی استخدام روتوش کار خانم در آتلیه

استخدام روتوش کار خانم در آتلیه

1398-02-04

استخدام روتوش کار خانم در آتلیه به صورت دو شیفته . فقط افراد با سابقه تماس بگیرند

استخدام روتوش کار خانم در آتلیه به صورت دو شیفته . فقط افراد با سابقه تماس بگیرند

شیراز پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی