آگهی استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی

استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی

1398-02-04

استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی به صورت اجاره صندلی. جهت کسب اطلاعات تماس بگیرید

استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی به صورت اجاره صندلی. جهت کسب اطلاعات تماس بگیرید

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی