آگهی استخدام حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو

استخدام حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو

1397-08-01

استخدام حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو به منظور انجام امور حسابداری حقوق ششصد ساعت کاری 10تا 4 ناهار با شرکت

استخدام حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو به منظور انجام امور حسابداری حقوق ششصد ساعت کاری 10تا 4 ناهار با شرکت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی