آگهی استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

1398-02-04

استخدام ناخن کار با مشتری در سالن زیبایی به صورت اجاره یا درصدی. همکاران ماهر تماس بگیرند

استخدام ناخن کار با مشتری در سالن زیبایی به صورت اجاره یا درصدی. همکاران ماهر تماس بگیرند

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی