آگهی استخدام تتو کار مجرب در سالن آرایشگر

استخدام تتو کار مجرب در سالن آرایشگر

1398-02-04

استخدام تتو کار مجرب در سالن آرایشگر با مشتری و تابلو. همکاری به صورت درصدی می باشد

استخدام تتو کار مجرب در سالن آرایشگر با مشتری و تابلو. همکاری به صورت درصدی می باشد

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی