آگهی استخدام آرایشگر آقا

استخدام آرایشگر آقا

1398-02-04

استخدام آرایشگر آقا . غیر سیگاری ، متعهد و مسلط به کار. مشخصات فقط به واتسپ یا تلگرام ارسال شود

استخدام آرایشگر آقا . غیر سیگاری ، متعهد و مسلط به کار. مشخصات فقط به واتسپ یا تلگرام ارسال شود

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی