آگهی استخدام بازاریاب حرفه ای جهت دکوراسیون داخلی

استخدام بازاریاب حرفه ای جهت دکوراسیون داخلی

1397-08-01

استخدام تعدادی خنم جهت بازاریاب حرفه ای دکوراسیون داخلی با حقوق ثابت 1/500 + درصد از فروش + پاداش ساعت کاری 10 الی 6 بعد از ظهر .

استخدام تعدادی خنم جهت بازاریاب حرفه ای دکوراسیون داخلی با حقوق ثابت 1/500 + درصد از فروش + پاداش ساعت کاری 10 الی 6 بعد از ظهر .

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی