آگهی استخدام گرافیست حرفه ای در شرکت مجاز

استخدام گرافیست حرفه ای در شرکت مجاز

1398-02-04

استخدام گرافیست حرفه ای در شرکت مجاز. آشنا به کورل و فتوشاپ و حتما دارای لپ تاپ

استخدام گرافیست حرفه ای در شرکت مجاز. آشنا به کورل و فتوشاپ و حتما دارای لپ تاپ

اهواز زیتون کارمندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی