آگهی استخدام راننده کامیون جهت کار در شرکت پخش

استخدام راننده کامیون جهت کار در شرکت پخش

1398-02-04

استخدام دو نفر راننده جهت کار در شرکت پخش گناباد با درآمدی رضایت بخش

استخدام دو نفر راننده جهت کار در شرکت پخش گناباد با درآمدی رضایت بخش

مشهد هدایت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی