آگهی استخدام صندوقدار خانم مجرب در رستوران

استخدام صندوقدار خانم مجرب در رستوران

1398-02-03

استخدام صندوقدار خانم مجرب دارای روابط عمومی خوب بصورت تمام وقت و پاره وقت در رستوران

استخدام صندوقدار خانم مجرب دارای روابط عمومی خوب بصورت تمام وقت و پاره وقت در رستوران

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی