آگهی استخدام حسابدار خانم در شرکت تولید و پخش پوشاک

استخدام حسابدار خانم در شرکت تولید و پخش پوشاک

1398-02-03

استخدام حسابدار خانم مسلط به امور کامپیوتری و آشنا به نرم افزار حسابداری در شرکت تولید و پخش پوشاک

استخدام حسابدار خانم مسلط به امور کامپیوتری و آشنا به نرم افزار حسابداری در شرکت تولید و پخش پوشاک

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی