آگهی استخدام کارگر ساده برای کار در رستوران

استخدام کارگر ساده برای کار در رستوران

1397-07-18

به یک کارگر ساده برای کار در رستوران ساکن تهران محل کار واقع در باشگاه انقلاب نیازمندیم

به یک کارگر ساده برای کار در رستوران ساکن تهران محل کار واقع در باشگاه انقلاب نیازمندیم

تهران آرارات

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی