آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر بازرگانی

استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر بازرگانی

1398-02-02

استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر با تسلط به امور اداری و تجربه کاری مرتبط در حوزه صنایع

استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر با تسلط به امور اداری و تجربه کاری مرتبط در حوزه صنایع

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی