آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی ساختمانی

استخدام منشی خانم در شرکتی ساختمانی

1398-02-02

استخدام منشی خانم در شرکتی ساختمانی با ظاهر مناسب و اداری در سیدخندان

استخدام منشی خانم در شرکتی ساختمانی با ظاهر مناسب و اداری در سیدخندان

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی