آگهی استخدام منشی در دبیرخانه جشنواره ملى

استخدام منشی در دبیرخانه جشنواره ملى

1397-08-01

استخدام منشی در دبیرخانه جشنواره ملى با ساعت کار 8 الی 16 با حقوق وزارت کار

استخدام منشی در دبیرخانه جشنواره ملى با ساعت کار 8 الی 16 با حقوق وزارت کار

تهران نواب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی