آگهی استخدام منشی در شرکت فنی مهندسی

استخدام منشی در شرکت فنی مهندسی

1398-02-02

استخدام منشی در شرکت فنی مهندسی با حقوق تا 2 م در محدوده کوی فردوس

استخدام منشی در شرکت فنی مهندسی با حقوق تا 2 م در محدوده کوی فردوس

تهران فردوس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی