آگهی استخدام مسئول دفتر خانم در شرکتی مجاز

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکتی مجاز

1398-02-02

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکتی مجاز با ظاهر مناسب و شیک در محدوده زعفرانیه

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکتی مجاز با ظاهر مناسب و شیک در محدوده زعفرانیه

تهران زعفرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی