آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1398-02-02

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ظاهر مناسب و آراسته و حقوق مکفی محدوده جمهوری

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ظاهر مناسب و آراسته و حقوق مکفی محدوده جمهوری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی